Dit jaar betalen = voordeel behalen!

 

Als u ziektekosten heeft gemaakt, kunt u sommige kosten in uw jaarlijkse belastingaangifte als aftrekpost opvoeren. In de afgelopen jaren is de regeling steeds verder versoberd.

Vanaf 2014 zijn uitgaven die gemeenten op grond van de WMO verstrekken, niet langer aftrekbaar.

 

Naast de bestaande uitzonderingen, zoals krukken, zijn dan ook uitgaven voor scootmobielen, rolstoelen en woningaanpassingen (zoals een traplift, een verhoogd toilet of een verlaagd aanrecht) niet meer aftrekbaar.

De volgende zorgkosten zijn in 2013 nog aftrekbaar:

  • geneeskundige hulp
  • de kosten van vervoer;
  • medicijnen verstrekt op voorschrift van een arts;
  • bepaalde hulpmiddelen, m.u.v. uitgaven ter ondersteuning van het gezichtsvermogen en bepaalde hulpmiddelen voor de mobiliteit;
  • kosten van een dieet op medische gronden;
  • extra kleding en beddengoed alsmede daarmee samenhangende extra uitgaven; en
  • reiskosten voor regelmatig ziekenbezoek als de enkele reisafstand meer dan 10 kilometer is

Uitgaven voor scootmobielen, rolstoelen en woningaanpassingen (zoals een traplift, een verlaagd aanrecht of een verhoogd toilet) zijn dit jaar voor het laatst aftrekbaar. Het kan dus voordelig zijn deze kosten naar voren te halen!

Zorgkosten kunnen alleen afgetrokken worden als die boven een bepaalde drempel uitkomen. Deze drempel is afhankelijk van uw inkomen en is minimaal € 125,- per partner. Bepaal uw drempel met behulp van onderstaande tabel.

Drempel aftrek zorgkosten

Gezamenlijk inkomen tot € 39.618,- 1,65% van het drempelinkomen (minimaal € 125,- p.p.)
Gezamenlijk inkomen vanaf € 39.618,- € 653,- + 5,75% van het drempel-inkomen boven € 39.618,-

Als u niet boven de drempel uitkomt, heeft u geen recht op aftrek.

Komt u wel boven de drempel uit, dan kan het zinvol zijn uw scootmobiel of rolstoel nog in 2013 aan te schaffen.