WOZ- waarde altijd nachecken!

WOZ beschikking.

De gemeenten zijn begonnen met het verzenden van de WOZ-beschikkingen. Wees kritisch, want de kans bestaat dat de waarde te hoog is getaxeerd

Gemeenten bepalen de waarde van onroerende zaken. Zij voeren hiervoor taxaties uit en volgen de ontwikkelingen op de woningmarkt.

 De waardering van onroerende zaken zoals huizen, winkels, kantoren of grond bepaalt de hoogte van een aantal belastingen.

 

Verschillende overheden gebruiken de WOZ-waarde bij de heffing van belastingen:

– de gemeente als basis bij de berekening van de onroerendezaakbelasting OZB.

– de Belastingdienst bij de berekening van het eigenwoningfortait, de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de schenkbelasting en erfbelasting;

– de waterschappen voor de watersysteemheffing.

Bezwaar maken.

ALs de WOZ waarde volgens u niet klopt kunt u een taxatierapport opvragen bij de gemeente en nakijken wat vergelijkbare andere woningen hebben opgebracht

 Wanneer de waarde te hoog is vastgesteld, kunt u bezwaar aantekenen. U heeft daarvoor tot zes weken na dagtekening de tijd. U kunt een bezwaarschrift downloaden op de website van uw gemeente.

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag!

 


Reacties zijn gesloten.