Verhoging eigen bijdrage AWBZ – de gevolgen

administratie veenendaal

 

Tot 1 januari 2013: alleen inkomensafhankelijke bijdrage

 

 

 

Tot 1 januari 2013 betaalden mensen die AWBZ-zorg krijgen (in een verpleeg- of verzorgingshuis of aan huis) alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Wel hadden ze er recht op om voldoende kleed- en zakgeld over te houden: 290 euro per maand.

Sinds 1 januari 2013: bijdrage ook afhankelijk van vermogen

Sinds 1 januari 2013 wordt ook gekeken naar het vermogen in Box 3 voor het vaststellen van de eigen bijdrage. Hierdoor kan de eigen bijdrage fors oplopen.

Van het vermogen in Box 3 moet 8 procent bij het inkomen worden opgeteld. Mensen met een klein inkomen, maar wel een groot vermogen, houden zelfs geen kleed- en zakgeld meer over. Daarvoor moeten ze hun vermogen aanspreken.

De hoogte van de eigen bijdrage bedraagt nu maximaal € 2.189,20 per maand.

Is er iets aan te doen?

Voorbeeld:

Iemand die verblijft in een zorginstelling heeft als inkomen uitsluitend AOW. Van de AOW wordt het grootste gedeelte gebruikt voor de eigen bijdrage. Daarnaast heeft hij een tegoed op een spaarrekening van € 101.000,-.

Dat spaartegoed geldt als vermogen. Van het spaartegoed wordt een gedeelte van ongeveer € 21.000,- niet meegeteld (=heffingsvrij vermogen in box 3). Van het resterende bedrag moet per jaar 8% als eigen bijdrage worden betaald. In het eerste jaar is dat resterende bedrag € 80.000,-. Daarvan moet hij 8%, dat is € 6.400,-, gebruiken voor de eigen bijdrage.

Vermogen in Box 3

Het vermogen in Box 3 bestaat niet alleen uit spaargeld en beleggingen, maar ook een tweede woning of andere onroerende zaken en rechten op periodieke uitkeringen vallen hieronder.

Als peildatum voor het vaststellen van de eigen bijdrage 2013 geldt het vermogen in Box 3 op 1 januari 2011.

Telt eigen woning mee bij eigen bijdrage AWBZ?

De waarde van de eigen woning telt niet direct mee voor de eigen bijdrage van de AWBZ. De eigen woning valt in box 1 en heeft via de hypotheekrente-aftrek en het eigen woning forfait wel invloed op de hoogte van het inkomen. Daarmee heeft de eigen woning dus wel indirect invloed op de eigen bijdrage.
Als de eigen woning niet in box 1 valt, maar in box 3, dan hoort deze bij het vermogen en is deze via box 3 van invloed op het inkomen. De waarde van de woning wordt dan eigenlijk als spaargeld gezien.

Is er iets aan te doen?

Om de eigen bijdrage te verlagen, moet het vermogen in Box 3 lager worden. Dit kan door het doen van schenkingen. Het vermogen ‘verdwijnt’ dan. Kijk ook eens op http://www.adfiscaliaveenendaal.nl/schenken-hoe-regel-je-dit-goed.html.

Testament

Het is ook goed om eens naar uw testament te kijken. Als een van beide partners overlijdt, kan dit ook gevolgen hebben voor de eigen bijdrage van de ander. Wanneer eventuele kindsdelen niet uitgekeerd worden, tellen ze ook mee bij het vermogen in Box 3! Een notaris kan u hier meer over vertellen.

Fiscaal advies

Wilt u meer weten welke gevolgen deze maatregel voor u persoonlijk heeft?

Bel dan naar Adfiscalia 0318-507061.

Succes,

Hans van der Knijff  CB

Links:

http://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-1-1-2-het-inkomen.html

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-wet-bijzondere-ziektekosten-awbz/vraag-en-antwoord/betaal-ik-een-eigen-bijdrage-als-ik-in-een-awbz-instelling-verblijf-zorg-met-verblijf.html

http://www.anbo.nl/belangenbehartiging/inkomen/nieuws/4000-meldingen-over-eigen-bijdrage


Reacties zijn gesloten.