Vakantiebaantje, laat je niet in de luren leggen!

boekhouder veenendaal

 

Vakantiebaantje,
weet wat mag en kan in 2013!

 

 

 
Pas als je dertien jaar of ouder bent, mag je werken in je
schoolvakantie.

Wat voor  vakantiewerk je mag doen hangt af van je leeftijd.

Hoe ouder je bent, hoe meer soorten werk je mag doen.

 

Wat mag je in je vakantie doen als je dertien of veertien bent?

Je mag klusjes doen of iemand helpen bij het werk, maar je mag niet in een fabriek of met machines werken. Bovendien moet er altijd iemand aanwezig zijn die op je let. Je mag dus niet zelfstandig werken.

Voorbeelden van werk dat je mag doen:

oppassen bij familie of kennissen; helpen bij het verspreiden van folders en huis-aan-huisbladen; helpen bij licht werk op een (kinder)boerderij of een manege;

helpen bij licht werk in een pretpark, camping of een speeltuin;

helpen bij lichte werkzaamheden in de land- en tuinbouw, bijvoorbeeld groente en fruit plukken (maar niet als er pas is gespoten met bestrijdingsmiddelen); helpen in een winkel, zoals helpen bij het inpakken en vakkenvullen (maar niet achter de kassa).

 

Wat verdien je?

Voor dertien- en veertienjarigen is er geen minimumloon, maar je werkt natuurlijk niet voor niets. Het bruto minimumloon gaat per 1 juli 2013 omhoog. voor vijftienjarigen is dit nu € 2,54 per uur. Probeer met je werkgever ongeveer dit bedrag af te spreken.

De hoogte van het brutominimumloon hangt af van je leeftijd. De bedragen van het minimumloon worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli aangepast aan de ontwikkeling van de gemiddelde cao-lonen in Nederland.

Zie ook onderstaande tabel:

Bedragen brutominimumloon per 1 januari 2013

Tabel:    Brutominimumloon per 1 januari 2013
leeftijd per maand per week per dag
23 jaar en   ouder € 1.469,40 € 339,10 € 67,82
22 jaar € 1.249,00 € 288,25 € 57,65
21 jaar € 1.065,30 € 245,85 € 49,17
20 jaar € 903,70 € 208,55 € 41,71
19 jaar € 771,45 € 178,05 € 35,61
18 jaar € 668,60 € 154,30 € 30,86
17 jaar € 580,40 € 133,95 € 26,79
16 jaar € 506,95 € 117 € 23,40
15 jaar € 440,80 € 101,75 € 20,35

De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek.

Bedragen brutominimumloon per 1 juli 2013

Tabel:   Brutominimumloon per 1 juli 2013
leeftijd per maand per week per dag
23 jaar en   ouder € 1.477,80 € 341,05 € 68,21
22 jaar € 1.256,15 € 289,90 € 57,98
21 jaar € 1.071,40 € 247,25 € 49,45
20 jaar € 908,85 € 209,75 € 41,95
19 jaar € 775,85 € 179,05 € 35,81
18 jaar € 672,40 € 155,20 € 31,04
17 jaar € 583,75 € 134,70 € 26,94
16 jaar € 509,85 € 117,65 € 23,53
15 jaar € 443,35 € 102,30 € 20,46

De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek.

Tussen twee werkdagen moet je minstens twaalf uur kunnen uit rusten en tussen 23.00 en 06.00 mag je niet werken.

Hoe lang mag je werken als je dertien of veertien bent?

In vakanties mag je zeven uur per dag werken, maar nooit meer dan 35 uur per week en niet meer dan vijf dagen achter elkaar. Werk je op een dag 4,5 uur of meer, dan heb je recht op een half uur pauze.

Hoe lang mag je werken als je vijftien bent?

In vakanties mag je acht uur per dag werken, maar nooit meer dan 40 uur per week en niet meer dan vijf dagen achter elkaar. Werk je op een dag 4,5 uur of meer, dan heb je recht op een half uur pauze.

Je mag niet voor 07.00 uur werken en niet na 19.00 uur. Tussen twee werkdagen moet je minstens twaalf uur kunnen uitrusten. Op zondag mag je meestal niet werken.

In een jaar mag je niet meer dan zes weken vakantiewerk doen, waarvan maximaal vier weken achter elkaar.

Hoe lang mag je werken als je zestien of zeventien bent?

In vakanties mag je negen uur werken, maar nooit meer dan 45 uur per week. Werk je meer dan 4,5 uur op een dag, dan heb je recht op een half uur (of 2 kwartier) pauze.

Per vier weken mag je maximaal 160 uur werken. Als je zeven dagen

achter elkaar hebt gewerkt, heb je recht op anderhalve dag vrij.

Lees ook de folder van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:                       http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2013/05/17/vakantiewerk-2013.html

Bijverdienen en de kinderbijslag

 

Als je jonger bent dan zestien jaar mag je onbeperkt bijverdienen. Als je zestien jaar of ouder bent heeft dit wel gevolgen voor de kinderbijslag. Op de website van SVB http://www.svb.nl/int/nl/kinderbijslag/levensloop/hoeveel_bijverdienen/index.jsp  kun je uitrekenen hoeveel je mag bijverdienen.

 

Hans van der Knijff  CB


Reacties zijn gesloten.