Sparen bij de belastingdienst? Geen goed idee!

Wijziging per 1 januari 2014.

Voor aanslagen vennootschapsbelasting is de rente vanaf 1 januari 2014 gekoppeld aan de wettelijke rente voor handelstransacties met een ondergrens van maar liefst 8%. Dit was in 2013 nog 4%.

Wanneer bent u belastingrente verschuldigd?

U bent belastingrente verschuldigd als uw aangifte leidt tot een te betalen bedrag. Die rente wordt voortaan berekend vanaf de eerste dag van de 7e maand na afloop van het boekjaar.

Bij teruggaaf vergoedt de Belastingdienst enkel nog rente over een teruggaaf als de aanslag te laat wordt vastgesteld. Die termijn bedraagt in het algemeen14 weken na ontvangst van het verzoek om teruggave en 19 weken na het indienen van de aangifte. ‘Sparen’ bij de Belastingdienst is dus niet langer voordelig.

Let op. Deze regeling geldt voor wat betreft de vennootschapsbelasting voor belastingtijdvakken die in 2012 of later beginnen, dus ook al voor de aanslag vennootschapsbelasting 2012. Omdat met betrekking tot dat jaar de rente nog ‘maar’ 4% bedroeg, valt het wellicht nog mee. Maar met een rentepercentage van minimaal 8% wordt het anders voor alle aanslagen die betrekking hebben op 2013 of later.

Conclusie:

Zorg voor een zo nauwkeurig mogelijke schatting van uw voorlopige aanslag of voor het zo tijdig mogelijk indienen van de aangifte vennootschapsbelasting. Voor het aanpassen van de voorlopige aanslag  kunt u een verzoek downloaden via deze link van de Belastingdienst. http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/


Reacties zijn gesloten.