Opvolging van de VAR – Oplossing van een schijn(probleem)?

VAR Verklaring

 

De VAR is voor zelfstandigen een bekend begrip.

 

Het geeft opdrachtgevers de zekerheid dat de ingehuurde kracht niet als een personeelslid hoeven te behandelen en loonheffing en sociale premies moeten inhouden.

 

Een VAR geeft iemand de status van zelfstandige.

 

(Schijn)probleem?

Volgens het kabinet wordt van de VAR misbruik gemaakt door zogenaamde schijnzelfstandigen. Om hoeveel zelfstandigen het gaat is echter niet bekend. Ook weet niemand of de oorzaak ligt in de fiscale voordelen voor ondernemers of de situatie op de arbeidsmarkt. (Schijn)probleem?

BGL

Toch is het een speerpunt van het kabinet om dit aan te pakken.

Een eerste poging was de invoering van de verklaring Beschikking geen loonheffingen (BGL). Bij een BGL zouden de administratieve lasten juist eerder toenemen dan afnemen. En dat voor een probleem waarvan de oorzaak en de omvang niet bekend is.

Bij gebrek aan draagvlak sneuvelde dit voorstel.

Modelovereenkomsten

De nieuw geopperde oplossing is het opstellen van modelovereenkomsten vanuit de fiscus of zelf opgestelde overeenkomsten die vervolgens aan de fiscus moeten worden voorgelegd ter beoordeling of loonheffing moet worden ingehouden.

Maar dit voorstel komt nog niet tegemoet aan de bezwaren tegen de BGL: oorzaak en omvang zijn niet bekend. De staatssecretaris doet hard zijn best om de nieuwe wet per 1 januari 2016 in te laten gaan. Hopelijk luistert de staatssecretaris naar alle kritiek en wordt eerst onderzoek uitgevoerd.

We houden u op de hoogte.


Reacties zijn gesloten.