MLM’er

Verdienen -/- Belasting betalen = Leuk (extra) inkomen

Algemeen

De MLM XYZ-group is een jonge en dynamische groep. Met de verkoop van MLM XYZ kun je leuk bijverdienen. Mag je bijverdienen en zo ja, hoeveel? Komen er problemen met  andere inkomensbronnen? De belastingdienst wil ook graag zijn deel hebben. Over deze zaken gaat dit bericht.

Bijverdienen en studiefinanciering

Naast de studiefinanciering mag in 2011 € 13.215  aan netto inkomen worden bijverdiend, gekeken wordt naar het zogenoemde “verzamelinkomen”. De gegevens worden achteraf gecontroleerd bij de belastingdienst. Het meerdere boven € 13.215 moet worden terugbetaald. Denk wel aan het stopzetten van de studiefinanciering en van de OV-reiskaart.

Zie voor meer info: www.ocwduo.nl  (voorheen: IB-groep).

Bijverdienen en dienstbetrekking

Indien er bij uw werkgever een CAO van toepassing is, ga dan na of u wel mag bijverdienen naast uw werk! Meestal staat daar niet veel over, soms is een schriftelijke toestemming vereist. Indien de werkzaamheden niet in elkaars verlengde liggen is er in het algemeen geen probleem. U hoeft geen nieuw formulier voor de loonheffing in te vullen!

Bijverdienen en toeslagen

Het bedrag van de netto-bijverdiensten verhoogt het (fiscale) verzamelinkomen. Het verzamelinkomen is bepalend voor diverse toeslagen, zoals huurtoeslag en zorgtoeslag.

Een checkout kan gedaan worden op http://www.toeslagen.nl .

Voor diverse formulieren heb je een digitale identiteit nodig, daarvoor heb je de DIGID.

Deze DIGID kun je aanvragen op www.digid.nl .

Bijverdienen en de algemene heffingskorting

Voorlopige teruggaaf  handhaven? Dat kan, maar dan moet er na afloop van het jaar, als er netto inkomen is verdiend, zoveel terugbetaald worden als er belasting verschuldigd is. Beter is de voorlopige teruggaaf te stoppen of niet in te vullen, want dan kan de volledige heffingskorting worden verrekend na afloop van het jaar. Stopzetten kan via de website van de belastingdienst: http://download.belastingdienst.nl/

MLM XYZ en Omzetbelasting

Bij verkoop en inkoop van MLM XYZ kan er sprake zijn van ondernemerschap voor de omzetbelasting. Dit is in veel situaties niet van toepassing. Bij een omzet/verkoop van € 20.000 en een marge van 30% bedraagt de verschuldigde omzetbelasting € 1.140. Dit bedrag valt in de Kleine Ondernemers Regeling en dus hoeft u niets te betalen/ af te dragen. De aan u in rekening gebrachte BTW op de kosten van benodigdheden e.d. kunt u tevens in aftrek brengen. Bij hogere verkopen/omzet: raadpleeg een belastingadviseur of neem contact op met de belastingdienst, http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/   .

MLM en Inkomstenbelasting

De verdiensten uit de verkoop van MLM XYZ worden beschouwd als inkomen uit arbeid. Op deze verdiensten mag je de gemaakte kosten in aftrek brengen. Het netto-resultaat moet worden opgenomen in de aangifte inkomstenbelasting. Maak een goede vastlegging van de opbrengsten en van de kosten. Een handig hulpmiddel is te vinden op de MLM-website: www.eerstehulpbijbelastingaangifte.nl .

MLM en de Kamer van Koophandel

Als de verkopen een grote omvang gaan aannemen, dan is te overwegen om als “zelfstandige” verder te gaan. U kunt zich dan laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel, www.kvk.nl . Inschrijving bij de Kamer van Koophandel betekent ook dat uw gegevens worden doorgegeven aan de belastingdienst. Als zelfstandige heeft u diverse verplichtingen, onder andere mbt de boekhouding. Raadpleeg een adviseur.

MLM XYZ, mooier en leuker…………

Bovenstaande informatie is een handreiking voor de diverse situaties waar u zich in kunt bevinden. De belastingdienst kan het niet leuker maken, maar:

Werken met  MLM XYZ blijft leuk en ziet er mooi uit !