Minimumloon, wat weet je ervan?

minimumloon

 

Het minimumloon heeft de laatste tijd
diverse malen het nieuws gehaald.

 

Zo is in Duitsland per 1 januari 2015 een
minimumloon ingevoerd.

 

 

Ook is er bij Albert Heijn discussie over de minimumlonen, tot en met in de aandeelhoudersvergadering. Ook in de komende tijd zal dit nog gebeuren.

Actuele ontwikkelingen rondom het minimumloon

Een aantal belangrijke ontwikkelingen hebben wij voor u op een rijtje gezet.

Verhoging per 1 juli 2015
Per 1 juli 2015 worden de minimumlonen verhoogd. De verhoging is 0,41% waardoor de nieuwe bedragen worden: maandloon € 1.507,80, weekloon € 347,95 en dagloon € 69.59. Een tabel met de (jeugd)minimumlonen staat op website van de rijksoverheid: link.

Toepassing minimumloon
De regering wil graag een eerlijk concurrentieveld. Om werkgevers te dwingen om minimumlonen uit te betalen aan werknemers is er nieuwe wetgeving in de maak. Deze wet moet per 1 juli 2015 in werking treden. In deze wet wordt geregeld dat:

  • Het minimumloon moet worden uitbetaald. Eventuele verrekeningen of inhoudingen mag niet als er minder wordt betaald dan het minimumloon.
  • Het minimumloon moet worden betaald per bank. Contante betaling mag niet meer.
  • De loonstroken moeten meer gegevens vermelden waardoor juiste toepassing zichtbaar wordt. Het gaat dan onder meer om brutoloonbedrag, samenstelling van het loon, inhoudingen en het wettelijk minimumloon. Ook naam van werkgever, werknemer, loonperiode en de overeengekomen arbeidsduur moet worden opgenomen op de loonstrook.

Het toezicht op de uitvoering ligt bij de inspectie SZW. Bij overtreding kunnen zij zowel boetes als dwangsommen opleggen om handhaving van de wet af te dwingen.


Reacties zijn gesloten.