Archive for the ‘Adfiscaliaveenendaal’ Category


Aangifte doen na 1 maart!

Vanaf 1 maart a.s. kan de Belastingdienst een aantal zaken voor u invullen in de aangifte inkomstenbelasting. De gegevens van deze zogenaamde ‘vooringevulde aangifte’ hebben ze van uw werkgever(s), uitkeringsinstantie(s), bank(en), verzekeraar(s) en/of de gemeente ontvangen. Onder andere inkomen, WOZ-waarde, hypotheekgegevens, een deel van de lijfrentepremies, banksaldi en spaartegoeden, de waarde van effectenportefeuilles, leningen, premies […]

Lees meer...

Zakelijk of privé?

Belastingdienst geeft privé-uitgaven extra aandacht. De Belastingdienst gaat extra aandacht besteden aan ondernemers die privé-uitgaven op de zaak boeken. Na een pilot bij 360 ondernemers corrigeerde de fiscus 1,3 miljoen euro aan kosten. Dit is mede aanleiding om de aangiften van een grotere groep onder de loep te nemen. Ondernemers mogen alleen zakelijke kosten in […]

Lees meer...