Belasting controle, brr …..

boekhouder veenendaal


Het nieuwe kabinet wil extra geld uitgeven om zo meer
belastingcontroles uit te kunnen voeren.
Deze extra controles zullen bij bedrijven,
maar ook bij particulieren gaan plaatsvinden.

 

 

Belastingcontrole, hoe werkt dat?

De Belastingdienst kijkt bij controle in je boekhouding, maar haalt ook informatie uit de administraties van andere bedrijven (waarmee je zaken doet). Dit is het zogenaamde ‘derdenonderzoek’. Zo kan de Belastingdienst vaststellen of de gegevens in je administratie juist en volledig zijn.

Omgekeerd kan de ambtenaar ook jouw gegevens gebruiken als hij een belastingcontrole bij een van jouw relaties uitvoert.

Tips

Iedereen krijgt er wel een keer mee te maken: belastingcontrole. En ook al heb je niets te verbergen, je zit er niet op te wachten dat er een controleur in je boeken komt “snuffelen”.

Daarom hieronder wat tips, om je te voorbereiden op een bezoek van de belastingcontroleambtenaar.

Wees voorbereid

Meestal weet je van tevoren dat je controle krijgt. Zorg dan dat je voorbereid bent en de deskundigheid in huis hebt. Ga dan ook eerst eens met je belastingadviseur om tafel. Je adviseur heeft vaker met dit bijltje gehakt. Ook kent hij[i] jouw bedrijf, daardoor kan hij redelijk inschatten wat de lastige punten zijn in jouw bedrijf. Je hebt ook nog even tijd om bijvoorbeeld gegevens boven water te krijgen.

Aanrader: vraag je adviseur om je tijdens de controle bij te staan.

En zelf ben je er misschien wel te dicht bij betrokken: het gaat om jouw bedrijf! De adviseur kan het overzicht bewaren.

Zorg voor een contactpersoon

Zorg dat er één contactpersoon is (dit kun je zelf natuurlijk ook zijn) en dat alle contacten met de controleambtenaar via deze persoon lopen. De anderen geven geen informatie door. Nooit. Hiermee zorg je ervoor dat je weet welke informatie de controleur niet heeft.

Geef ook aan de controleur door wie de contactpersoon is en plan gelijk de afspraken in. Dit is handig voor jou en je bedrijf, maar ook voor de controleur. Hij weet wanneer hij bij je terecht kan. Voor jezelf is het praktisch, omdat je op deze manier meer grip op de situatie hebt.

Regel een aparte ruimte

Zorg dat de controleambtenaar een aparte ruimte krijgt, liefst een eigen kamer. Maak er desnoods een kamer voor vrij.

Hiermee voorkom je dat de controleur zelf  “op zoek gaat”. Zorg ook dat in deze kamer alleen de informatie ligt dat voor de controleur beschikbaar is. Voor de controleur zelf is het ook praktisch als hij ongestoord zijn werk kan doen. En voor je bedrijf zorgt het voor meer rust als de controleur niet zo zichtbaar aanwezig is.

Het eerste gesprek

Laat tijdens het eerste gesprek je bedrijf zien en vertel waar je mee bezig bent. Laat zien wat jouw bedrijf zo bijzonder maakt, zonder in je enthousiasme al teveel uitspraken te doen. Het zorgt voor meer betrokkenheid bij de inspecteur.

Geef alle benodigde informatie

Houd geen informatie achter. De inspecteur geeft bij de aankondiging van een belastingcontrole aan welke gegevens hij nodig heeft. Zorg er voor dat deze informatie er ook is als hij komt. Informatie achterhouden wekt de indruk dat je iets te verbergen hebt en uiteindelijk komt het toch boven tafel.

Wees behulpzaam

Heeft de controleur stukken nodig, zoek die dan zelf voor hem op en kopieer ze dan voor hem. Laat hem in geen geval zelf op zoek gaan. Wanneer je de kopieën voor hem maakt, maak dan gelijk een extra kopie voor jezelf, zodat je weet welke informatie hij heeft. Voor dit kopieer- en opzoekwerk kun je eventueel een vaste medewerker aanwijzen die dit voor jou doet, maar laat de contacten met de ambtenaar via de contactpersoon lopen.

Gun jezelf tijd

De controleambtenaar zal van alles vragen. Je hoeft niet gelijk op alles te reageren. Denk na over je antwoord en geef alleen antwoord op concrete en duidelijk vragen. Als een vraag niet concreet of duidelijk is, of als je twijfelt over de interpretatie, vraag dan om een toelichting. Dat voorkomt later problemen.

Uitbreiding controle

Van tevoren weet je waar de controle over zal gaan. Soms blijkt tijdens het onderzoek dat er meer informatie nodig is. De controleur zal dan verzoeken om de controle uit te breiden. Hierop hoef je niet meteen antwoord te geven. Vraag of je het verzoek op papier kunt krijgen, zodat je precies weet wat deze uitbreiding inhoudt. Met dit verzoek kun je ook weer naar je belastingadviseur gaan.

Laatste gesprek goed voorbereiden

Bij iedere controle komen er discussiepunten boven tafel. Vraag de belastingcontroleur voor het afrondend gesprek om de belangrijkste punten op papier te zetten.

Bereid je samen met je adviseur goed voor op dit laatste gesprek en zorg dat je jouw kijk op de zaken goed kunt motiveren.

Tenslotte

De controleambtenaar is iemand die ook gewoon zijn werk doet. Blijf vriendelijk en beleefd. De controle zal toch plaatsvinden, maar je hebt er zelf invloed op dat het op een voor jou zo prettig mogelijke manier verloopt.

 Hans van der Knijff   CB


[i] In het vervolg wordt alleen het woord “hij” gebruikt, uiteraard kun je het ook lezen als “zij”.


Reacties zijn gesloten.