Aangifte doen na 1 maart!

Vanaf 1 maart a.s. kan de Belastingdienst een aantal zaken voor u invullen in de aangifte inkomstenbelasting.

De gegevens van deze zogenaamde ‘vooringevulde aangifte’ hebben ze van uw werkgever(s), uitkeringsinstantie(s), bank(en), verzekeraar(s) en/of de gemeente ontvangen.

Onder andere inkomen, WOZ-waarde, hypotheekgegevens, een deel van de lijfrentepremies, banksaldi en spaartegoeden, de waarde van effectenportefeuilles, leningen, premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, Belgische en Duitse pensioenen en (een deel van) uw buitenlandse spaartegoeden worden vooraf ingevuld.

Als u op of na 1 maart het aangifteprogramma download krijgt u vanzelf de vraag of u van deze service gebruik wilt maken. Wie daarvan gebruik wil maken moet tot 1 maart wachten.

Dit bespaart u een hoop tijd en maakt het voor u nog eenvoudiger om uw aangifte zelf te doen. Voor uw aangifte moet u gebruik maken van uw DigiD code. Heeft u deze nog niet dan kunt u deze downloaden op https://digid.nl/aanvragen .

Komt u er niet uit? Laat het ons gerust weten!


Reacties zijn gesloten.