Archive for februari, 2014


Aangifte doen na 1 maart!

Vanaf 1 maart a.s. kan de Belastingdienst een aantal zaken voor u invullen in de aangifte inkomstenbelasting. De gegevens van deze zogenaamde ‘vooringevulde aangifte’ hebben ze van uw werkgever(s), uitkeringsinstantie(s), bank(en), verzekeraar(s) en/of de gemeente ontvangen. Onder andere inkomen, WOZ-waarde, hypotheekgegevens, een deel van de lijfrentepremies, banksaldi en spaartegoeden, de waarde van effectenportefeuilles, leningen, premies […]

Lees meer...

Sparen bij de belastingdienst? Geen goed idee!

Wijziging per 1 januari 2014. Voor aanslagen vennootschapsbelasting is de rente vanaf 1 januari 2014 gekoppeld aan de wettelijke rente voor handelstransacties met een ondergrens van maar liefst 8%. Dit was in 2013 nog 4%. Wanneer bent u belastingrente verschuldigd? U bent belastingrente verschuldigd als uw aangifte leidt tot een te betalen bedrag. Die rente […]

Lees meer...