Archive for augustus, 2013


Wat weet je van de Vakantiedagen?

Hoeveel vrije dagen per jaar Iedere werknemer heeft bij een werkweek van 40 uur recht op 20 vakantiedagen. Dit zijn de wettelijke dagen. Bij parttimers worden de vakantiedagen naar rato berekend. Iemand die vier dagen werkt, heeft bijvoorbeeld recht op 4/5 x 20 = 16 wettelijke dagen. In een CAO is vaak geregeld dat werknemers […]

Lees meer...